Vad är Balansa?

Balans i livet för de anställda lönar sig – både för organisationen och för den som jobbar. Det vet många företag idag. Den mest vardagliga stressfaktorn är ”strävan att få livet att gå ihop”. Långvarig stress påverkar hälsan negativt och i längden blir det dyrt – för alla. Men det går att göra något åt!

Balansamärkning är en kvalitetsmärkning av arbetsplatser som aktivt och systematiskt arbetar för att främja de anställdas möjlighet att balansera arbetsliv och övrigt liv.

Balansamärkningen är ett aktivt och systematiskt sätt för företag och organisationer att arbeta med arbetsmiljö- och kompetensfrågor integrerat med genus- och mångfaldsmedvetenhet.

Balansamärkningen visar på ett proaktivt ledarskap och det är ett sätt att visa att man tar hänsyn till medarbetarnas hela livssituation.

Balansamärkningen visar att det finns ett genomarbetat och hållbart system för hela personalgruppen att hantera stress på ett nytt sätt. Det ger högre frisktal i arbetslaget och mindre personalomsättning. Personalgruppens effektivitet ökar och fokus kan läggas på kärnverksamheten. Verktygen ger stöd till och samlar arbetsplatsens kompetens. Det stärker ledarskapet.

Balansakonceptet har sin grund i mångårig forskning på Karlstad universitet, i samverkan med näringslivet.

Balansamärkningens värdegrund

Balansamärkningen vilar på tre kärnvärden: Ansvar, Omsorg och Ömsesidighet

Ansvar – Gemensamt ansvarstagande inom organisationen konkretiseras genom tydliga strukturer och avgränsade men kommunicerande ansvarsområden.

Omsorg – Omsorgen inom organisationen konkretiseras genom kommunikativa samtalsverktyg. Dels ges möjligheten att anonymt kommunicera sina behov och idéer, dels genom gruppsamtal på samtliga organisationsnivåer som fördjupar kunskap om balans i livet och främjar förståelsen för varandras olika synsätt och val.

Ömsesidighet – Ömsesidighet bygger på respekt och kunskap. Respekt inom organisationen konkretiseras genom att hålla arbetsprocesserna aktiva och genom ett kontinuerligt tillvaratagande av idéer till förändring, samt tydlig och tillgänglig information om balansaarbetet.

Balansamärkning

Balansamärkning är ett sätt att främja synen att arbetet är en del av hela livets livskvalitet.

Balansamärkning ger ett stabilare arbetsliv.

Det moderna arbetslivet ställer nya förväntningar på både företag och anställda. Att arbeta med balans i livet, är att öppna företaget för framtiden.

Erbjudande

Företag/organisationer:
Certifiering, i vilket processverktyg och märkning ingår.
Återcertifiering vartannat år.
Föredrag med Balansa-teman.

Organisationskonsulter:
Utbildning och licensiering 2+2 dagar.
Anmäl dig till nästa utbildningstillfälle 2011 i Stockholm:
Steg1: 29-30 augusti
Steg 2: 12-13 september